WHATSAPP

BERICHT

CONTACT

Beneluxlaan 205

€ 450.000,-

Heemskerk

Kosten koper

TE KOOP Beneluxlaan 205-207 Hierbij bieden wij ca.

770m² verhuurde ruimte (1 huurder ) aan met royale frontbreedte in een woonomgeving nabij het winkelcentrum Europaplein.

Thans verhuurd aan een vitaliteitscentrum. Indeling: entree, sportruimte, dubbele toiletgroep, personeelsruimte met eigen toilet en pantry, berging/kantoorruimte, fietsenstalling en zij-uitgang. Aanvaarding in overleg. De actuele huurstroom bedraagt thans ±€45.844,80,- per jaar.

BTW niet van toepassing) prijspeil 2020. Voor meer informatie over de huurovereenkomst kunt u contact opnemen met ons kantoor. Verkoop geschiedt onder voorbehoud goedkeuring door verkoper. Model-overeenkomst Behoudens nadere afspraken gelden de standaard regels, zoals deze voorkomen in de laatste model-koopovereenkomst voor bedrijfsonroerend goed, vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Notaris Terzake de verkoop is een projectnotaris aangesteld door verkoper. Zekerheidsstelling De borgstelling bedraagt 10% van de koopsom.

Deze borgstelling dient als zekerheid en dient door koper voor de in de koopakte genoemde datum te zijn afgegeven in de vorm van een aanbetaling/waarborgsom of een bankgarantie. Ouderdomsclausule De onroerende zaak is van oudere bouwdatum.

Bij de koop zal koper aanvaarden alle in verband met de dienovereenkomstige staat en de daarmede voorzienbare en/of te verachten tekortkomingen van de onroerende zaak, in het bijzonder met betrekking tot leidingen, lozingen, daken en eventuele installaties, ook voor zover die een tijdelijke belemmering zouden kunnen zijn voor het normaal gebruik van de onroerende zaak. Asbestclausule Vanwege de oudere bouwdatum kunnen in de onroerende zaak asbesthoudende stoffen aanwezig zijn.

Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen.

Bij koop zal koper verkoper vrijwaren voor alle aansprakelijkheden die uit de aanwezigheid van asbest in de onroerende zaak zouden kunnen voortvloeien. Voorwaarden Alle door Teer Bedrijfsmakelaars verstrekte informatie kan uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q.

tot het uitbrengen van een bod.

Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is.

De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht.

Een kandidaat huurder/koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Verkoop geschiedt onder het voorbehoud van definitieve goedkeuring door verkoper. Neemt u svp contact op met ons kantoor op 0251-233023 voor nadere informatie, de huidige huursituatie en om eventueel een afspraak voor het maken van een bezichtiging in te plannen.

Wij informeren u graag nader.

Lees meer +
Brochure downloaden Bezichtiging plannen

Je wilt een bezichtiging plannen voor Beneluxlaan 205 in Heemskerk.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs:

€ 450.000,- Kosten koper

Soort:
Belegging
Status:
Beschikbaar
Aanvaarding:
Betaalvoorwaarde:
Bouw
Bouwjaar:
1976
Kantoorruimte Oppervlakte:
0 m2
Units:
0

Geen map beschikbaar