WHATSAPP

BERICHT

CONTACT

Binnen Bantammerstraat 14

€ 1.550.000,-

Amsterdam

Kosten koper

Te Koop Beleggingsobjecten, bestaande uit 3 gehele panden op eigen grond die deels zijn verhuurd. De objecten zijn deels verhuurd en liggen met uitzondering van percelen 8113 en 8114 op eigen grond. Objecten: - Binnen Bantammerstraat 4 .

Ca.

55 m² winkelruimte op de B.G.

en het souterrain, bovengelegen woonruimte op 1e verdieping ca.

24m² , 2e verdieping ca.

24m² en 3e verdieping ca.

22m2; - Binnen Bantammerstraat 12 Ca.

40m² bruto vloeroppervlakte geheel pand; - Binnen Bantammerstraat 14.

Ca.

40m² bruto vloeroppervlakte geheel pand. Locatie en bereikbaarheid De objecten zijn gelegen in het centrum van Amsterdam aan de Binnen Bantammerstraat 4, 12 en 14 op steenworp afstand van de Nieuwemarkt in centrum Amsterdam. Nummer 4 is een Rijksmonument en nummers 12 en 14 zijn gemeentelijke Monumenten. Kadaster Gemeente: Amsterdam Sectie: G Nummers: 3994, 4015, 4016 , 8113 en 8114. Kadastrale nummers 8113 en 8114 zijn belast met erfpacht. Huurinkomsten per jaar: - Binnen Bantammerstraat 4 ( deels verhuurd, winkel en eerste verdieping) circa €16.000, op jaarbasis; - Binnen Bantammerstraat 12, momenteel niet verhuurd; - Binnen Bantammerstraat 14 ( geheel verhuurd op basis van tijdelijk huurcontract) circa €15.000,- op jaarbasis. Notaris Er is een projectnotaris van toepassing Oplevering In huidige staat As Is Where is.

Zekerheidsstelling De borgstelling bedraagt 10% van de koopsom.

Deze borgstelling dient als zekerheid en dient door koper voor de in de koopakte genoemde datum te zijn afgegeven in de vorm van een aanbetaling/waarborgsom of een bankgarantie. Ouderdomsclausule De onroerende zaken zijn van oudere bouwdatum.

Bij de koop zal koper aanvaarden alle in verband met de dienovereenkomstige staat en de daarmede voorzienbare en/of te verachten tekortkomingen van de onroerende zaak, in het bijzonder met betrekking tot leidingen, lozingen, daken en eventuele installaties, ook voor zover die een tijdelijke belemmering zouden kunnen zijn voor het normaal gebruik van de onroerende zaak. Asbestclausule Vanwege de oudere bouwdatum kunnen in de onroerende zaak asbesthoudende stoffen aanwezig zijn.

Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen.

Bij koop zal koper verkoper vrijwaren voor alle aansprakelijkheden die uit de aanwezigheid van asbest in de onroerende zaak zouden kunnen voortvloeien. Niet zelf-bewoningsclausule Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.

In verband hiermee zijn partijen, in afwijking van artikel 6.3.

van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden.

Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden. Voorwaarden Alle door Teer Bedrijfsmakelaars verstrekte informatie kan uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q.

tot het uitbrengen van een bod.

Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is.

De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht.

Een kandidaat huurder/koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Verkoop geschiedt onder het voorbehoud van definitieve goedkeuring door verkoper. Neemt u svp contact op met ons kantoor op 0251-233023 voor nadere informatie, de huidige huursituatie en om eventueel een afspraak voor het maken van een bezichtiging in te plannen.

Wij informeren u graag nader!

Lees meer +

Teer bedrijfsmakelaars

0251 21 21 02

bog@teer.nl

Bezichtiging plannen

Je wilt een bezichtiging plannen voor Binnen Bantammerstraat 14 in Amsterdam.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs:

€ 1.550.000,- Kosten koper

Soort:
Belegging
Status:
Beschikbaar
Aanvaarding:
Betaalvoorwaarde:
Bouw
Bouwjaar:
Kantoorruimte Oppervlakte:
0 m2
Units:
0